BẢNG GIÁ DỰ ÁN ISLAND RIVERSIDE

Tin Tức 08:36 - 11/06/2019

BẢNG GIÁ DỰ ÁN ISLAND RIVERSIDE

 

BẢNG GIÁ DỰ KIẾN ISLAND RIVERSIDE

 

 

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN ĐẤT NỀN ISLAND RIVERSIDE

Đợt Thời Gian Chiếm % Thành Tiền
 Giữ chổ 50.000.000 VNĐ
1  Đặt cọc 50.000.000 VNĐ
2  Trong vòng 60 ngày kể từ ngày đặt cọc  30%
3  Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 1  10%
4  Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 2  10%
5  Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 3  10%
6  Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 4  10%
7  Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 5  10%
8  Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 6  10%
9  Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 7  5%
10  Nhận sổ  5%

 

 

Hotline : 0902 40 1855

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Hotline: 0902 40 1855
zalo